FÖLJ MED VÅRAN RESA

OCH GÖR VÅRAT COMMUNITY TILL NÅGOT SPECIELLT

Villkor och regler

Leverantörerna ("vi", "oss", "vår") av tjänsten som tillhandahålls av denna webbplats ("Tjänsten") är inte ansvariga för något användargenererat innehåll och konton. Innehåll som skickas uttrycker endast författarens åsikter.

Denna tjänst är endast tillgänglig för användare som är minst 13 år gamla. Om du är yngre än detta, vänligen registrera dig inte för denna tjänst. Om du registrerar dig för denna tjänst intygar du att du är i denna ålder eller äldre.

Allt innehåll som du skickar, laddar upp eller på annat sätt gör tillgängligt för tjänsten ("Innehåll") kan granskas av personalen. Allt innehåll som du skickar eller laddar upp kan skickas till tredjeparts verifieringstjänster (inklusive, men inte begränsat till, tjänster för att förhindra spam). Skicka inte in något innehåll som du anser vara privat eller konfidentiellt.

Du samtycker till att inte använda Tjänsten för att skicka eller länka till något innehåll som är ärekränkande, kränkande, hatiskt, hotfullt, spam eller spam-liknande, sannolikt kränkande, innehåller vuxet eller stötande innehåll, innehåller personlig information om andra, risker upphovsrättsintrång, uppmuntrar olaglig aktivitet eller på annat sätt bryter mot lagar. Du är helt och hållet ansvarig för innehållet i, och all skada till följd av, innehållet eller ditt beteende.

Vi kan ta bort eller ändra innehåll som skickas när som helst, med eller utan anledning, med eller utan förvarning. Begäranden om att innehåll ska tas bort eller ändras kommer endast att göras efter vårt gottfinnande. Vi kan avsluta din åtkomst till hela eller delar av tjänsten när som helst, med eller utan orsak, med eller utan förvarning.

Du ger oss en icke-exklusiv, permanent, oåterkallelig, obegränsad licens att använda, publicera eller återpublicera ditt innehåll i samband med tjänsten. Du behåller upphovsrätten till innehållet.

Dessa villkor kan ändras när som helst utan föregående meddelande.

Om du inte godkänner dessa villkor, vänligen registrera dig eller använd inte tjänsten. Användning av tjänsten innebär godkännande av dessa villkor. Om du vill avsluta ditt konto kontakta oss.

Top